Życie jest nie ukończonym procesem uczenia W momęcie, w którym przestajesz się uczyć … Zaczynasz umierać.

Kontakt